Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

เอ็นบีซี-ไทยพัฒน์เปิดองค์กรต้นแบบกรีนโอเชี่ยน


เอ็นบีซี-ดีแทค จับมือไทยพัฒน์ เปิดตัวองค์กรต้นแบบ "กรีน โอเชี่ยน" กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว เอสซีจี บางจาก และพฤกษา หวังกรุยทางสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจในปี 54 สู่ธรรมาภิบาลสีเขียว


วานนี้ (22 ธ.ค.) บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (เอ็นบีซี) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) จับมือกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เผยผลวิจัยกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว หรือ Green Ocean Strategy พร้อมกับเปิดตัวองค์กรต้นแบบ เพื่อกรุยทางสู่การสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ไม่เพียงภาคธุรกิจเท่านั้นที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ในปี 2554 จะเป็นปีแห่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และการเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งทิศทางอุตสาหกรรมประเทศไทยจากนี้ไป จะต้องว่าด้วยเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม มีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

"การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันโลกยุค Green Industry หรืออุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชนนั้น ถือเป็นเรื่องเดียวกันกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เราไม่เพียงแค่การรับมือกับการแข่งขันในประเทศเท่านั้น แต่เราต้องรับกระแสของตลาดโลกด้วย"

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean) เพื่อการสร้างตลาดใหม่ และมุ่งเน้นที่จะยกระดับการเติบโตด้วยการสร้างนวัตกรรมทางคุณค่า (Innovating Value) เพื่อหนีสมรภูมิการแข่งขันในแบบ Red Ocean แต่ปัจจุบันมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดนี้มากขึ้น จนกลายเป็น Red Ocean ในที่สุด

สำหรับ Green Ocean แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ระบบ ที่กำกับดูแลด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว (Green Governance) โดยแยกออกได้เป็น 3 หมวดใหญ่ๆ คือ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ภาระรับผิดชอบในกระบวนการ และประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์ 2.เรื่องของ “คน” ที่ต้องปลูกฝังให้มีอุปนิสัยสีเขียว (Green Habits) ตามแนวคิด Green Ocean ประกอบด้วย Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Recondition, Refuse และ Return

ด้านนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (เอ็นบีซี) กล่าวว่า ในฐานะของสื่อต้องการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสังคมสีเขียว ตามแนวทางกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว จากกรณีศึกษาพบว่ามีองค์กรต้นแบบ 3 แห่งที่ดำเนินกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี)


[Original Link]