"กรีนโอเชี่ยน""/>

Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

"เอ็นบีซี" จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ ชู "กรีนโอเชี่ยน"

หนุนธุรกิจโตยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์จับมือเอ็นบีซี ชูแนวคิด "กรีน โอเชี่ยน" หนุนธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ด้าน "เอ็นบีซี" พร้อมประเดิมซีเอสอาร์เฟสแรกผ่านสื่อทุกช่องทาง

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยภายหลังประกาศความร่วมมือกับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นบีซี เพื่อเปิดแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว (กรีน โอเชี่ยน) ว่าถือเป็นโครงการนำร่องที่สถาบันร่วมมือกับสื่อในการผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้กระจายเข้าถึงภาคธุรกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

กลยุทธ์ของกรีน โอเชี่ยน มีทั้งเรื่องของระบบที่กำกับดูแลด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือการใช้ทรัพยากร ความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตและประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์ และเรื่องของคนที่ต้องปลูกสร้างด้วยอุปนิสัยสีเขียว โดยอาศัยจุดแข็งของเอ็นบีซีในการเน้นพัฒนาคนมาเป็นแนวร่วมและจะขยายไปสู่ภาคธุรกิจอื่นๆ

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการเอ็นบีซี กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตัวองค์กรธุรกิจที่มีบทบาทส่งเสริมด้านสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเอ็นบีซี เบื้องต้นจะเริ่มสร้างแนวร่วม 4 ฝ่าย ทั้งธุรกิจ สื่อ วิชาการ และสังคม โดยจับมือกับองค์กรภาคธุรกิจอื่นๆ จากนั้นจะนำตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรต่างๆ มานำเสนอให้เห็นชัดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจะทำหน้าที่เผยแพร่เนื้อหาสาระผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ในเครือ ทั้งสื่อดั้งเดิมและนิวมีเดีย


[Original Link]