Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

วาทกรรมสีเขียว


ฟังเรื่องราวและสาระน่าสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ Green Ocean

 แนะนำองค์กรต้นแบบกลยุทธ์ Green Ocean
 เปิดรายละเอียดกลยุทธ์ Green Ocean คน + ระบบ
 เปิดกลยุทธ์ Green Ocean เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชมเรื่องราวและสาระน่าสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ Green Ocean


เสวนา 7 Green Habits กับ 4 องค์กรต้นแบบ (ช่อง NBT)
เสวนา "7 อุปนิสัยสีเขียว กับ 4 องค์กรต้นแบบ" เรียนรู้แนวคิดแนวปฏิบัติของเอสซีจี บางจาก กสิกรไทย และ พฤกษาเรียลเอสเตท ในรายการ ฉีกกรอบ...คิดกับคนรุ่นใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
ตอน 1   ตอน 2   ตอน 3   
ปรากฏการณ์ แจ้งเกิด Green Product (ช่อง NBT)
ปรากฏการณ์ แจ้งเกิด Green Product ในรายการฉีกกรอบ...คิดกับคนรุ่นใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เวทีนำเสนอแนวคิดของคนรุ่นใหม่สู่สังคมไทย­ที่นำไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปประ­เทศ และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมข­องคนรุ่นใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตอน 1   ตอน 2   ตอน 3   ตอน 4   
CSR และ Green Ocean Strategy (ทีวีไทย)
รายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย: ก้าวต่อไปอุตสาหกรรมไทย - ความเห็นจากนักวิชาการต่อทิศทางอุตสาหกรรม­ในตลาดโลก...และก้าวสำคัญต่อการเปลี่ยนแปล­งภาคการผลิตเพื่อให้คุณภาพของโรงงาน รวมทั้­งคุณภาพชีวิตของแรงงานได้รับการพัฒนาไปพร้­อมๆ กัน ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
Smart CSR: Green Ocean Strategy (เนชั่นแชนเนล)
เจาะข้อมูลโครงการ CSR 76 จังหวัด และเปิดรายละเอียด Green Ocean Strategy ในรายการชั่วโมงธุรกิจ วันอังคาร Smart CSR การทำซีเอสอาร์ให้ประสบความสำเร็จ
เปิดกลยุทธ์ Green Ocean Strategy (ช่องเถ้าแก่)
สถาบันไทยพัฒน์ และ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ประกาศความร่วมมือเปิดกลยุทธ์ Green Ocean เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจได้ใช้เป็นกลยุทธ์ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนทางคุณค่า (Sustaining Value) ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
เปิดกลยุทธ์ Green Ocean Strategy (เนชั่นแชนเนล)
สถาบันไทยพัฒน์ และ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ประกาศความร่วมมือเปิดกลยุทธ์ Green Ocean เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจได้ใช้เป็นกลยุทธ์ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนทางคุณค่า (Sustaining Value) ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร